Regler vid fotografering

Vad får man lov att fotografera?

Enligt svensk lagstiftning får man i princip fotografera vem, vad och var som helst.

Vad får man då inte fotografera?

    • Man får bl.a. inte fotografera skyddsobjekt vilka kan vara både civila och militära anläggningar.
      (Skyddslag 2010:305)
    • Inne i en domstol. Detta är anledningen till varför man ofta ser fotografer stå och trängas utanför dörren till domstolen. (Rättegångsbalken 5 kap § 9)
    • Generellt sett så får man inte fotografera inne på privat mark eller där någon innehar bestämmande- och beslutanderätt såvida man inte har markägarens tillstånd. Det är dock tillåtet att fotografera objekt som befinner sig inne på privat mark, bara man själv befinner sig på allmän plats. Likaså får man inte fotografera inne i någons bostad utan tillstånd men det är tillåtet att fotografera i entréer och i allmänna trapphus.
  • Kränkande fotografering som sker olovligen, i hemlighet eller i privata områden så som omklädningsrum, toaletter eller liknande. (Brottsbalken 4 kap § 6a)

Får man publicera bilder på byggnader och hus på internet?

Ja, så länge de inte är klassade som skyddsobjekt enligt ovan.

Får man publicera bilder på andra personer på internet?

Ja, i de flesta fall är det fritt fram. Ska bilderna användas i reklam och/eller marknadsföring krävs dock alltid tillstånd av de avbildade innan publicering, om personerna på bilden kan identifieras och fortfarande är i livet när bilden används. (Lagen om namn och bild i reklam)