Upphovsrätt

Detta är en informationssida om vad upphovsrätten/copyright innebär.

Vad innebär egentligen upphovsrätten?
Upphovsrätt ger konstnärer, författare, kompositörer, fotografer och en massa andra kreativa skapare rätten att själva bestämma över hur, var och när deras verk får användas eller spridas (ensamrätt). Denna rätt uppkommer, utan några som helst formaliteter, per automatik när verket skapas, t.ex. när fotografen trycker på avtryckaren på sin kamera. Detta innebär att ©-symbolen egentligen saknar rättslig betydelse i Sverige, den behövs faktiskt inte, men används ofta som en påminnelse om att upphovsrättens regler gäller.

Vad skyddar upphovsrätten?
Upphovsrätten skyddar konstnärliga eller litterära verk.

Vad menas med konstnärliga eller litterära verk?
Lagen listar bl.a. skönlitteratur eller beskrivande framställning i skrift eller tal, filmverk, datorprogram, fotografier och bildkonst etc. som konstnärliga eller litterära verk.

Hur länge är ett verk skyddat?
Ett verk är skyddat intill utgången av sjuttionde (70:e) året efter upphovspersonens dödsår. För anonyma verk är skyddet sjuttio (70) år efter offentliggörande.

Vad är ekonomiska och ideella rättigheter?
Ensamrätten innebär att upphovspersonen äger en ekonomisk rätt och en ideell rätt.
Den ekonomiska rätten innefattar varje direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent, framställning av verket oavsett form, metod, att hela eller delar av verket framställs samt rätten att få ersättning för detta. Detta innebär rätt att tillåta eller förbjuda all form av kopiering (mångfaldigande) och rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten.

Den ideella rätten innebär att den som har skapat ett verk har rätt att bli omnämnd som upphovsperson och ett skydd att verket inte används på så sätt att upphovspersonens goda namn blir kränkt.

Så här säger lagtexten om namngivning:

”3 § Då exemplar av ett verk framställs eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det god sed kräver”

De ideella rättigheterna kan inte överlåtas eller licensieras men upphovspersonen kan genom avtal avstå från dem. De ekonomiska rättigheterna kan däremot överlåtas eller licensieras till någon annan än upphovspersonen.

Ensamrätten innebär att upphovspersonen har en ekonomisk rätt och kan få skadestånd om någon bryter mot lagen.

Frågor och svar
Måste man verkligen ange upphovspersonen vid verket?
– Ja, om man inte anger upphovspersonen kan man få betala skadestånd, normalt 100% av priset av verket.

Kan jag bli straffad om jag stjäl någon annans bild på Internet?
– Ja, du kan bli dömd till böter eller i värsta fall fängelse i upp till 2 år.

Får man lov att ”låna” en bild som vissa menar att man kan göra?
– Nej, att ”låna” en bild utan tillstånd är inte tillåtet. Det finns inga ”lånemöjligheter” för bilder.

Kan jag använda en bild utan tillstånd i t.ex. en annons på Internet?
– Nej, man får inte använda en bild i annonser utan tillstånd.

Får man återanvända en bild som är köpt för ett engångsanvändande?
– Nej, har du köpt bilden för ett engångsanvändande får du bara använd bilden en gång.

Vill du veta mer?
Klicka här om du vill läsa lagtexten till ”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk”.

Klicka här så kommer du till Bildleverantörernas Förenings webbsida om upphovsrätt

Klicka här så kommer du till Wikipedias Svenska sida om upphovsrätt.